мугалимге арналган ыр саптар

мугалимге арналган ыр саптар