туулган кун куттуктоолор

туулган кун куттуктоолор