каало тилек туулган кунго

каало тилек туулган кунго