на графике изображено изменение предложеня шоколада на

на графике изображено изменение предложеня шоколада на